حضور تیم رسانه گروه هنری ماندگار برای تصویر برداری و گزارش از مسابقات دو میدانی استادیوم آزادی

به مناسبت روز جهانی کارگر مسابقات دومیدانی با حضور زنان و مردان ورزشکار برگزار شد که به دعوت جمعیت مبارزه با دخانیات تیم رسانه گروه هنری ماندگار به سرپرستی و مدیریت خانم مهندس سهیلا لطیفی عازم استادیوم آزادی تهران شد و از ادامه مطلب