جشنواره فرهنگی هنری ماندگار

گروه فرهنگی هنری ماندگار و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات برگزار می کند:🌹نخستین جشنواره فرهنگی هنری ماندگار🌹سهیلا لطیفی، از پایه گزاران و مدير هنری جشنواره ماندگار گفت:هدف این جشنواره هنری پرداختن به موضوع مبارزه با دخانیات با ارائه یک اثر هنری و ادامه مطلب