برگزاری مجازی جشنواره فرشتگان ماندگار ایران با هدف حمایت از کادر درمان

نخستین جشنواره ملی فرهنگی هنری  فرشتگان ماندگار ایران با رویکرد حمایت از کادر درمان به صورت مجازی برگزار شد«سهیلا لطیفی» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایرنا با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره ملی فرشتگان ماندگار ایران اظهار کرد: این جشنواره با رویکرد حمایت از کادر درمان در این شرایط سخت کرونایی ادامه مطلب