برنامه های فرهنگی هنری گروه ماندگار

و صدای قدمت میاد و اینگونه است که در خاطرات ماندگار میشوید…
گروه فرهنگی هنری ماندگار افتخار میزبانی از شما هنردلان و مهربانان عزیز را در فعالیت های مختلف هنری در مناسبت های مختلف دارد و در آغاز این راه همه ی هنرمندان عزیز را برای حضور در اولین جشنواره ی هنری ماندگار دعوت می نماید…

پیام بگذارید