گروه هنری آموزشی ماندگار

برگزاری اولین ورکشاپ خود را در تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸ با حضور اساتید محترم رسانه و کسب و کار با عنوان

با ایده ت حرف بزن در خانه فرهنگ منطقه ی ۳ برگزار نمود. در این ورکشاپ افرادی که ایده های نویی داشتن ایده های خود را برای تبدیل به کسب و کاری مفید ارائه نمودن و از تجربیات و راهنمایی اساتید این عرصه بهره مند شدند