گروه فرهنگی هنری ماندگار آماده ی همکاری و مشارکت برای برگزاری دوره ها و برنامه های هنری آموزشی با موسسات و ارگان های مختلف می باشد